Sakarya Solucan Gübresi
Kullanım Alanları
Solucan gübreleme sistemlerinin kullanım alanları ve miktarları;

Sebzeler
- %30-50 yüksek verim sağlar.
- Tohum çimlenmesi enerjisinde %40 oranında artış sağlayarak tohum maliyetini düşürür.
- 10-15 gün erken fide oluşumu sağlar.
- 10-15 gün hasatta erkencilik sağlar.
- Ekolojik olması nedeniyle solucan gübresi ile beslenen sebzeler orijinal renk,aroma ve lezzete sahip olur.
- Sulu solüsyonları yaprak ve gövdede pestisit görevi görür.

Bağcılık üzerine etkileri
- Bitki köklerinin hızlı ve sağlıklı gelişmesini sağlar.
- Üzümlerde erken hasat sağlar böylece kaliteli ve orijinal ürünlerin piyasaya erken girmesini sağlar.
- Türe özgü aroma ve lezzet kazandırır.

Patates tarımı üzerine etkileri
- %40-70 verim artışı sağlar
- Yıl boyu toprağın besin maddesi içeriğini korur.
- %15-45 yüksek oranda nişasta sentezlenmesini sağlar.

Meyvecilik üzerine etkileri
- Hızlı ve güçlü fidan gelişimi sağlar.
- %100 başarılı tansplantasyon(şaşırtma) sağlar.
- Meyveler 10-15 gün erken hasat edilir.
- Meyveler daha büyük,orijinal morfoloji, aroma ve lezzetli olmalarını sağlar.
- Meyvelere ekolojik, temiz,kansorejen madde içermeyen yüksek vitamin ve besleyici değerlere sahip özellikler kazandırır.

Çim üzerine etkisi

- Çok güçlü,dayanıklı olmalarını ve hızlı büyümelerini sağlar.
- Çimlerin sararmalarını engeller.
- Çimlenme verimini artırarak tohum maliyetini düşürür.

* Solucan Gübresinin sebzelerde dikim öncesi sıraya atılması önerilir. Dikim sonrası atılması zorunluluğu durumunda fidenin yaprak iz düşümüne denk gelen toprağa uygulanması önerilir.
* Solucan Gübresinin ağaçlarda dikim öncesi ve sonraki dönemlerde yaprak iz düşümüne denk gelen toprağa uygulanması önerilir.

Organik Solucan Gübresi Nasıl Uygulanır?

* Sebzelerinizi dikerken 1 avuç (yaklaşık 50-60 gr.) kadar, Meyve ağaçlarınızı dikerken, fide çukuruna yaklaşık 1,5 kg. direk kök ile temas ettirerek uygulanır. Toprakla kapatılıp ardından sulanır. Böylelikle Mikroorganizmaların nemli bir ortamda kalarak çoğalmaları sağlanır.

* Yetişkin meyve ağaçlarınızda; Gölge İz Düşümü (taç izdüşümü) hizası 15-20 cm derinlikte çember şeklinde kazılır. Bu çukura çap ölçüsü kadar (Gölge çapı 2 metre ise 2 kg, gübre konulur. Yana ayrılan toprak tekrar üzerine örtülür. Ardından sulama yapılır. Böylelikle Mikroorganizmaların nemli bir ortamda kalarak çoğalmaları sağlanır.

* Dikili sebzelerinizde gövdeden 15-20 cm mesafe çember şeklinde açılır. Çukur içine toprak görünmeyecek şekilde tek kat gübre uygulaması yapılır. Yana ayrılan toprak yeniden gübre üzerine kapatılılarak uygulanır. Ardından sulama yapılır. Böylelikle Mikroorganizmaların nemli bir ortamda kalarak çoğalmaları sağlanır.

* Tohumdan Fide Yetiştiriciliğinde, viyolere rutin olarak kullanılan karışımın üçte biri kadar Solucan Gübresi katılarak direk tohum uygulaması yapılır. Hızlı kök gelişimi sağlanır.

* Balkon bahçeciliğinde ve diğer tüm süs bitkilerinde; saksı toprak yüzeyi ince bir tabaka sıyrılarak alınır. Saksı toprak yüzeyi alanı kadar toprak görünmeyecek şekilde gübre konulur. Ayrılan toprak yeniden gübre üzerine örtülerek sulanır.

* Sakarya Solucan Gübresi ile %100 Organik Sıvı Solucan Gübresi uygulamalarında hem yapraktan, hem topraktan ayrı ayrı gübre uygulaması yapılabileceği gibi, beraberde uygulanabilir. İki uygulamanın beraber yapılması, bir yandan kök gelişim ve direncini arttırırken diğer yandan, verim artışı sağlar, meyvenin dayanıklılığını ve fotosentezi hızlandırarak yeşil aksamı güçlendirir.

 

 
 
Pro WEB